Magne Brekke Rabben

PhD-kandidat

Magne Brekke Rabben

PhD-kandidat

Prosjekt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Tel:
magne.brekke.rabben@ntnu.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner: