Foto av Linn Marie Elise Aaberg

Linn Marie Elise Aaberg

Forskningssykepleier

Linn Marie Elise Aaberg

Forskningssykepleier

Prosjekt

Helse Vest
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
Sandviksleitet 1
5021 Bergen

Tel:
linn.marie.elise.aaberg@helse-bergen.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Fengselspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner: