Foto av Knut  Rypdal

Knut Rypdal

Seksjonsleder

Knut Rypdal

Seksjonsleder

Fast ansatt

Helse Vest
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
Sandviksleitet 1
5021 Bergen

Tel: 55 95 83 08/ 408 55 616
knut.rypdal@helse-bergen.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner:

Link til Knut Rypdals oppføring på Cristin