Foto av Kjersti  Narud

Kjersti Narud

Overlege dr.med

Kjersti Narud

Overlege dr.med

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tilknyttet: Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst

Tel: 22029220
kjenar@ous-hf.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner:

Link til Kjersti Naruds oppføring på Cristin