Foto av Kirsten  Rasmussen

Kirsten Rasmussen

Professor, Dr. philos

Kirsten Rasmussen

Professor, Dr. philos

Fast ansatt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Tel:

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri