Foto av Kine Knoph-Karlsen

Kine Knoph-Karlsen

Rådgiver

Kine Knoph-Karlsen

Rådgiver

Prosjekt

Helse Vest
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
Sandviksleitet 1
5021 Bergen

Tel:
kine.knoph-karlsen@sus.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner: