Foto av Kevin  Douglas

Kevin Douglas

LL.B., Ph.D. Professor

Associate Chair (Graduate)

Department of Psychology

Simon Fraser University

Kevin Douglas

LL.B., Ph.D. Professor

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tilknyttet:

Tel: 22 02 92 20
douglask@sfu.ca

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner: