Foto av Kåre  Nonstad

Kåre Nonstad

Sjefspsykolog

Spesialist i psykologi

Kåre Nonstad

Sjefspsykolog

Fast ansatt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Tel: 72823539
kare.nonstad@stolav.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner:

Link til Kåre Nonstads oppføring på Cristin