Foto av John Olav  Roaldset

John Olav Roaldset

Overlege, PhD

John Olav Roaldset

Overlege, PhD

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tel: 22 02 92 20
john.olav.roaldset@ntnu.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri