Foto av Johan Håkon  Bjørngaard

Johan Håkon Bjørngaard

Professor

Johan Håkon Bjørngaard

Professor

Fast ansatt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Tilknyttet: Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Tel: +4792242734
johan.h.bjorngaard@ntnu.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Fengselspsykiatri