Foto av Hilde  Dahl

Hilde Dahl

Prosjektkoordinator SikkerhetsTOP

Institusjonaliseringen av farlighet, sinnssykdom og samfunnsvern i Norge
- En studie av farlige kriminelle sinnssyke pasienter i Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl, 1895-1940.         Doktorgradsavhandling NTNU, 2018

Insane Criminals and Criminally Insane, Criminal Asylums in Norway 1895-1940. I: Journal of History of Psychiatry 2017, Vol. 28 (2) s.209-224

Farlige sinnssyke kriminelle innlagt i Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl årene 1895–1940. I: Historisk Tidsskrift 1/2017

Om sikring og farlighetserklæringer - sikkerhetspsykiatrien etableres. I: Tidsskrift for strafferett 2015; Volum 15. (2) s. 177-195 (ISSN 1502-685X)

Om farlighetserklæringer i psykiatrien 1895-1940. I: Rettspsykiatriske beretninger - Om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal akademisk forlag (2016)

Etableringen av norsk sikkerhetspsykiatri 1895-1940. I: Psykologisk tidsskrift NTNU, nr.1/2015

Jussens rolle i sikkerhetspsykiatriens historie. I: Museumskatalogen Galskapens fengsel, Rettshistorisk museums publikasjon (2015)

Hilde Dahl

Prosjektkoordinator SikkerhetsTOP

Prosjekt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Tel: 90752450
hilde.dahl@stolav.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner:

Link til Hilde Dahls oppføring på Cristin