Foto av Hilde  Dahl

Hilde Dahl

PhD-kandidat, kriminologi/historie

Institusjonaliseringen av farlighet og galskap
- jus og psykiatri som konkurrerende epistemologier med felles agenda?
Jussens rolle i historien til Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, perioden 1895 - 1987.

Etableringen av norsk sikkerhetspsykiatri 1895-1940. I: Psykologisk tidsskrift NTNU, nr.1/2015

Om sikring og farlighetserklæringer- sikkerhetspsykiatrien etableres. I: Tidsskrift for strafferett, nr. 2/2015

Jussens rolle i sikkerhetspsykiatriens historie. I: Museumskatalogen Galskapens fengsel, Rettshistorisk museums publikasjon 2015

Om farlighetserklæringer i psykiatrien 1895-1940. I: Norske sinn til doms, fagbok publiseres høst 2015

Hilde Dahl

PhD-kandidat, kriminologi/historie

Prosjekt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Tel: 90752450
hilde.dahl@stolav.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner:

Link til Hilde Dahls oppføring på Cristin