Foto av Helge Andreas  Hoff

Helge Andreas Hoff

Psykologspesialist, PhD

  • - Psykopati
  • - Risikovurdering og -håndtering
  • - Håndtering av pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse og voldsproblematikk

Helge Andreas Hoff

Psykologspesialist, PhD

Fast ansatt

Helse Vest
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
Sandviksleitet 1
5021 Bergen

Tel: +47 55958312
helge.andreas.hoff@helse-bergen.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri