Foto av Gunnar  Eidhammer

Gunnar Eidhammer

Spesialsykepleier, Master i klinisk helsearbeid

- Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie
- Risikovurderinger og risikohåndtering
- Veiledning av personale i sikkerhet og fengselspsykiatri

Gunnar Eidhammer

Spesialsykepleier, Master i klinisk helsearbeid

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tel: 22 02 92 20
geidhammer@gmail.com

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri