Foto av Frans  Fluttert

Frans Fluttert

Forensic Nurse Researcher / Lecturer, Phd Nursing Science

- Riskmanagement / Forensic Mental Health Nursing
- Education in Nursing
- Clinical research

Frans Fluttert

Forensic Nurse Researcher / Lecturer, Phd Nursing Science

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tel: 22 02 92 20
fransair74@gmail.com

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri