Foto av Erik  Søndenaa

Erik Søndenaa

PhD/ Forsker

Erik har forsket på tema som; kriminalitet og utviklinlgshemning, Skreening av lærevansker, risiko, straffegjennomføring, psykisk helse og gjengangerkriminalitet

Erik Søndenaa

PhD/ Forsker

Fast ansatt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Tel: 99244771
erik.sondenaa@ntnu.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri