Foto av Christine  Friestad

Christine Friestad

Forsker (Forskningsgruppeleder)

Christine Friestad

Forsker (Forskningsgruppeleder)

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tilknyttet: Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Tel: 22029220
christine.friestad@ous-hf.no

Fagområde: Fengselspsykiatri