Foto av Christian Lauvrud

Christian Lauvrud

Forskningskoordinator

Forskningskoordinator ved SIFER Midt/Nord

Christian Lauvrud

Forskningskoordinator

Fast ansatt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Tel: +47 910 08 722
christian.lauvrud@ntnu.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri