Catherine Amelia Appleton

Researcher

Catherine Amelia Appleton

Researcher

Prosjekt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Tel:
Catherine.Amelia.Appleton@stolav.no

Fagområde: Rettspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner: