Foto av Camilla Buch Gudde

Camilla Buch Gudde

PhD stipendiat, Cand.polit. helsevitenskap

Camilla Buch Gudde

PhD stipendiat, Cand.polit. helsevitenskap

Prosjekt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Tel: +47 93000587
camilla.gudde@ntnu.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri