Foto av Bodil  Stenkløv

Bodil Stenkløv

Administrasjonskoordinator

Har koordinerende ansvar for støttefunksjoner i kompetansesenteret.

Medvirker i framstilling av forskningsdata.

Bodil Stenkløv

Administrasjonskoordinator

Fast ansatt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Tel: +47 93600773
bodil.stenklov@stolav.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri