Foto av Astrid  Furre

Astrid Furre

Cand.polit./Sosionom

Astrid Furre

Cand.polit./Sosionom

Fast ansatt

Helse Sør-Øst
Postboks 4956 Nydalen
Gaustad, Bygg 7, Sognsvannsveien 21
0424 Oslo

Tel: 0047-41441960
asfurr@ous-hf.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Fengselspsykiatri

Prosjekter og publikasjoner:

Link til Astrid Furres oppføring på Cristin