Foto av Asle M Sandvik

Asle M Sandvik

Forsker

Asle M Sandvik

Forsker

Prosjekt

Helse Vest
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
Sandviksleitet 1
5021 Bergen

Tilknyttet: Politihøyskolen, Stavern

Tel:
asle.makoto.sandvik@helse-bergen.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri