Foto av Antje D. Gross-Benberg

Antje D. Gross-Benberg

Fungerende forskningsleder/ psykologspesialist

Antje D. Gross-Benberg

Fungerende forskningsleder/ psykologspesialist

Fast ansatt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Tel: +47 98408238
antje.gross-benberg@stolav.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Rettspsykiatri / Fengselspsykiatri