Foto av Linda Gröning

Linda Gröning

Forsker

Linda Gröning

Forsker

Fast ansatt

Helse Vest
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
Sandviksleitet 1
5021 Bergen

Tilknyttet: Universitetet i Bergen, Juridisk Fakultet

Tel:
anna.linda.groning@helse-bergen.no

Fagområde: Rettspsykiatri