Foto av Anita Lill  Hansen

Anita Lill Hansen

Forsker

Anita Lill Hansen

Forsker

Fast ansatt

Helse Vest
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
Sandviksleitet 1
5021 Bergen

Tilknyttet: Universitetet i Bergen, Institutt for Klinisk Psykologi

Tel:
Anita.Hansen@psysp.uib.no

Fagområde: Fengselspsykiatri